Historia Rotary International

Spis treści
Historia Rotary International
Lata 1905-1923
Lata 1924-1942
Lata 1943-1996
Lata 1997-obecnie

UWAGA: Aby włączyć POLSKIE NAPISY w filmie, proszę wcisnąć szary trójkąt w prawym dolnym rogu (pod logo YouTube), następnie litery "CC" i polecenie "Turn on captions".