Historia Rotary International - Lata 1905-1923

Spis treści
Historia Rotary International
Lata 1905-1923
Lata 1924-1942
Lata 1943-1996
Lata 1997-obecnie

1905 – W gabinecie nr 711 w Unity Building w Chicago odbywa się pierwsze spotkanie Rotary (nazwa Rotary jeszcze nie istnieje). Autor idei i inicjator spotkania prawnik Paul Harris marzy o stworzeniu koleżeńskiego kręgu ludzi reprezentujących różne zawody i branże, którzy będą wspólnie działać na rzecz innych. Na pierwszym spotkaniu obecni są czterej członkowie, lecz szybko dołączają do nich kolejni i powstaje pierwszy klub Rotary (od słowa rotacja, oznaczającego zmianę miejsca spotkań, jak i władz klubu).

1907 – Rotary rozpoczyna swoje pierwsze akcje na rzecz lokalnych społeczności. Duchownemu, któremu padł koń, klub funduje nowego, dzięki czemu może on znów dojeżdżać do wiernych. Jednak prawdziwą wdzięczność mieszkańców Chicago przynosi Rotarianom postawienie pierwszego publicznego szaletu w pobliżu chicagowskiego ratusza.

1908 – Powstaje drugi klub rotariański w San Francisco (Kalifornia).

1910 – Ruch Rotary liczy już 16 klubów i 1500 członków.

1910 – W Chicago odbywa się pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary. Założyciel ruchu Paul Harris zgadza się zostać prezydentem Stowarzyszenia. Będzie nim przez dwa lata. Na Konwencji pada słynne zdanie, które stanie się jednym z dwóch mott Rotary: „He profits most, who serves best” (Ten korzysta najwięcej, kto najlepiej służy).

1911 – Ukazuje się pierwszy numer oficjalnego magazynu RI „The National Rotarian”, przekształcony następnie w „The Rotarian”

1917 – Szósty prezydent RI Arch C. Klumph ogłasza utworzenie Rotary Endowment Fund, którego rolą będzie gromadzenie środków na finansowanie projektów w kierunku czynienia dobra na świecie. Koledzy reagują tyleż entuzjastycznie, co oszczędnie. Pierwsza darowizna na rzecz Funduszu wynosi 26,50 USD, a przez pierwsze sześć lat zebrano zaledwie 700 USD. W 1928 r. Endowment Fund zostaje przekształcony w Rotary Foundation. Do dziś wpłaty przekroczyły 1,5 mld USD.