Historia Rotary International - Lata 1924-1942

Spis treści
Historia Rotary International
Lata 1905-1923
Lata 1924-1942
Lata 1943-1996
Lata 1997-obecnie

1924 – W urzędzie patentowym USA zostaje zarejestrowany oficjalny emblemat Rotary: koło zębate z 24 zębami, 6 szprychami i rowkiem klinowym.

1931 – Oficjalna rejestracja przez Rotary International RC Warszawa (numer Klubu: 3427). Prezydentem zostaje Piotr Drzewiecki Prezes Ligi Polskiej i Prezydent Warszawy w latach 1917-1921

1933 – Powstanie kolejnych trzech klubów: RC Łódź (3632), RC Kraków (3660), RC Katowice (3702)

1934 – Powstanie RC Gdynia (3722)

1935 – Powstanie RC Bielsko (3756) i RC Lwów (3899)

1936 – Powstanie RC Bydgoszcz (3906). Kluby polskie działają już w ramach samodzielnego dystryktu o numerze 85

1937 – Działa komitet założycielski RC Poznań, jednak nie dochodzi do rejestracji klubu

1938 – Powstanie RC Pabianice

1939 – Wybuch II wojny światowej przerywa działalność klubów Rotary w Polsce i innych krajach okupowanych przez Niemcy i Związek Radziecki. Rok później Zarząd RI cofa klubom w tych krajach karty członkowskie.

1940 – Kazimierz Zienkiewicz, były prezydent RC Katowice, inicjuje w Londynie powstanie Międzynarodowej Reprezentacji Klubów Rotariańskich Europy, w skład której wchodzą Rotarianie na uchodźstwie z pięciu okupowanych przez hitlerowskie Niemcy krajów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Placówka ta otrzymuje specjalny status i pod zmieniającymi się nazwami (m.in. Wspólnota Rotariańska Narodów Zjednoczonych, Placówka Rotary dla Rotarian na Wygnaniu) działa do 1944 r. Wartym wspomnienia jest fakt, iż to właśnie na forum wyżej wspomnianej struktury powstała idea powołania UNESCO, u genezy której znaczący był udział polskich Rotarian.