Historia Rotary International - Lata 1943-96

Spis treści
Historia Rotary International
Lata 1905-1923
Lata 1924-1942
Lata 1943-1996
Lata 1997-obecnie

1943 – RI oficjalnie przyjmuje tzw. „moralny kompas Rotary” – złożony z 24 słów „Test 4 pytań”.

1945 – Podczas konferencji założycielskiej ONZ, w uznaniu dotychczasowych zasług Rotary International otrzymało status doradczy.

1947 – Śmierć Paula Harrisa. Na jego cześć Rotary ustanawia program stypendialny, dziś noszący nazwę Stypendium Ambasadorskiego. W pierwszym roku działania ze stypendium skorzystało 18 studentów, do dziś jest ich kilkadziesiąt tysięcy.

1957 – Ustanowiona zostaje odznaka Paul Harris Fellow – najwyższe rotariańskie oznaczenie.

1978 – Rusza program 3xH (Health, Hunger, Humanity – Zdrowie, Głód, Człowieczeństwo), mający na celu działania na rzecz promocji zdrowia, walki z głodem, poprawy warunków społecznych, humanitarnych i kulturalnych w najbardziej zaniedbanych regionach świata. Pierwszą akcją przeprowadzona w ramach tego programu były szczepienia 6 milionów dzieci na Filipinach przeciwko polio (chorobie Heinego-Medina). Dało to początek przyszłemu programowi PolioPlus.

1985 – Rotary ogłasza program PolioPlus i stawia sobie za cel zaszczepienie wszystkich dzieci na świecie przeciwko skutkom tej choroby. Do tej pory zaszczepiono ponad 2 miliardy dzieci.

1989 – Rada Legislacyjna RI przegłosowuje usunięcie ze statutu zwrotu „only for men” („tylko dla mężczyzn”), co otwiera kobietom drogę do członkostwa w Rotary. Po 20 latach co ósmy Rotarianin jest kobietą.

1989 – Po pięćdziesięciu latach nieobecności Rotary powraca do Polski. 10 czerwca 1989 roku Rotary Klub Warszawa jako pierwszy klub w tzw. krajach postkomunistycznych zostaje oficjalnie przyjęty w poczet członków RI. Klub należy do Dystryktu 2390 w Szwecji, podobnie jak powstające kolejne kluby (i tak aż do roku 1997)

1995 – W celu powstania samodzielnego dystryktu polskiego utworzona zostaje dla klubów Rotary w Polsce „Special Extension Area” („Specjalny Obszar Rozwoju”) pod przewodnictwem PDG Gunnar'a Fjellander'a (D–2390 Szwecja)