Nagroda Jana Karskiego

6 grudnia ubiegłego roku Sejm RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2014 - Rokiem Jana Karskiego.

Jan Karski (urodzony jako Kozielewski) bohater trzech narodów: polskiego, żydowskiego i amerykańskiego, powszechnie nazywanym człowiekiem, który próbował powstrzymać Holocaust, nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla za 1998 rok, wybitny uczony Uniwersytetu Georgetown, gdzie pośród plejady znakomitych studentów wychował także Billa Clintona przyszłego Prezydenta USA, był związany z ruchem rotariańskim.

Jan Karski posiadał najwyższe odznaczenie Polski – Order Orła Białego wręczony Mu przez Prezydenta Lecha Wałęsę w 50. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, 8 maja 1995 roku. Prezydent USA Barack Obama uhonorował pośmiertnie Jana Karskiego najwyższym odznaczeniem amerykańskim -Prezydenckim Medalem Wolności, w maju 2012 roku.

Z ruchem rotariańskim zetknął się podczas studiów we Lwowie. Odtąd związki z Rotary utrzymywał przez całe swoje życie. Był członkiem honorowym RC Kazimierz Dolny. Dystrykt 2230 był współorganizatorem w 2010 roku konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie w 10 rocznicę śmierci Bohatera, a jednym z głównych wystąpień był referat ówczesnego Gubernator Dystryktu na temat związków Jana Karskiego z Rotary.

Nawiązanie do postaci Jana Karskiego w dystrykcie, który obejmuje tereny działania Bohatera po stronie polskiej, jak i dziś ukraińskiej (Lwów i Małopolska Wschodnia) oraz celebrowanie go w miejscach ważnych dla Jana Karskiego, a gdzie dziś bardzo aktywne są Kluby Rotary jest unikalną okazją dla podkreślenia związku idei rotariańskich z wartościami, jakie motywowały dzielnego emisariusza Polski podziemnej do ratowania ludzi, których Hitler skazał na bezwarunkową zagładę.