Powstaje Rotary Klub Białystok

W Białymstoku do tej pory Rotary nie było obecne. W końcu 2014 roku powstała grupa inicjatywna, która krok po kroku doprowadziła do zebrania grupy osób zainteresowanymi pracą w Rotary.

 

6 lipca 2015 roku na spotkaniu mieliśmy wspaniałych gości: obecną gubernator dystryktu Barbarę Pawlisz oraz Piotra Wygnańczuka gubernatora dystryktu w latach 2010-2011. Odwiedziła nas także Dorota Wcisła, która współtworzy nowy Klub Rotary Elbląg Centrum.

Podczas spotkania Ewa Gutowska opowiedziała o edukacji Marii Montessori, a Piotr Wygnańczuk o historii Rotary International oraz roli kobiet w rozwoju organizacji.

To spotkanie dodało nam energii i w poniedziałek 20 lipca 2015 roku, spotkaliśmy się na zebraniu założycielskim Klubu Rotary Białystok. Na naszym spotkaniu odbyły się pierwsze wybory Zarządu Klubu. Pierwszym Prezydentem w historii klubu został Andrzej Kuźmicki, Prezydentem elektem Tomasz Michalik, II Wiceprezydentem Łukasz Zimnoch, Sekretarzem Katarzyna Sztop-Rutkowska, Skarbnikiem Konrad Zawistowski. Została powołana również Komisja Rewizyjna Klubu, w skład której zostali wybrani: Marek Wasiuk (Przewodniczący), Krzysztof Paliński (Wiceprzewodniczący), Marta Kupczewska (Członek Komisji). Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Program który już realizujemy składa się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest „Miejsca Pracy dla ludzi z różnym stopniem Autyzmu”, polega na wsparciu programu związanego z zatrudnieniem osób autystycznych pracujących pod nadzorem trenera, drugim elementem jest „Wsparcie lokalnych talentów”. Gdzie wspieramy Michała Piekarskiego, uzdolnionego młodego ikono-pisarza w jego rozwoju. Michał w wyniku nieudanego zabiegu w szpitalu w dzieciństwie stracił słuch. Staramy się ułatwić Michałowi start w samodzielne życie. A trzecim elementem, długoterminowym, jest „Wsparcie działań związanych z dziećmi ze spektrum autyzmu, połączenie z popularyzacją metody Montessori”.

Rejestracja naszego Klubu w Rotary International tylko ułatwi prowadzenie naszych prac. Charter naszego Klubu w Białymstoku planujemy jeszcze w tym roku.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w Hotelu „Branicki” mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Zamenhofa.

Więcej informacji o działaniach i życiu naszego Klubu możecie znaleźć na naszym fanpage: https://www.facebook.com/Rotary.Bialystok

Tomasz Michalik

RC Białystok