Komitet Doradczy Dystryktu 2230 (Białoruś, Polska, Ukraina)


GubernatorBarbara Pawlisz


Past Gubernator 2014-2015

Gubernator Elekt D2231 2016-2017

Gubernator Elekt D2232 2016-2017

Alex Kożenkin

Krzysztof Kopyciński

Hennadi Kroichyk

Gubernator Nominat D2231 2017-2018

Gubernator Nominat D2232  2017-2018

Jerzy Korczyński

Siarhiej Filipau

Reprezentant Gubernatora w Ukrainie

Reprezentant Gubernatora w Białorusi

Sekretarz w Polsce

Vira Syriamina

Yuriy Budko

Tomasz Grabowski

Sekretarz w Ukrainie i Białorusi

Skarbnik w Polsce

Skarbnik w Ukrainie

Vira Syriamina

Lubomira Kudasz

Yuriy Besarab

Skarbnik w Białorusi

Igor Vorobiev

W skład Komitetu Doradczego Dystryktu wchodzą także Asystenci Gubernatora oraz Zespół Trenerski.