Programy młodzieżowe

Co to jest Rotaract?

Rotaract jest międzynarodową organizacją młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, chcących zrobić coś dla innych. Członkowie Rotaraktu starają się polepszyć warunki życia innych, poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz udział w programach współpracy międzynarodowej. W ten sposób rozwijają również swoje zdolności przywódcze i umiejętności zawodowe oraz nawiązują nowe znajomości. Rotaract to przyjaźń w działaniu. Rotaract to radość działania.

więcej »

 

Co to jest Interact?

Interact Club (IAC) jest to klub złożony z młodzieży w wieku 12 -18 lat. Jest on zakładany (na bazie jednej lub kilku szkół) i sponsorowany przez „dorosły” Klub Rotary (RC). Jeżeli do szkoły uczęszcza młodzież w wieku poniżej 12 lat i powyżej 18 lat, to może ona być członkiem IAC. Kluby mogą być męskie, żeńskie lub koedukacyjne.

więcej »

 

Co to jest wymiana młodzieży?

Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Program Rotary Youth Exchange (RYE) daje możliwość wielu tysiącom młodych ludzi zobaczenia jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia.

więcej »

 

Co to jest RYLA?

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) to rotariański program szkoleniowy na temat roli przywództwa, przeznaczony dla młodych ludzi. Uczestnicy programu mogą mieć od 14 do 30 lat, lecz większość klubów koncentruje swoje działania na węższej grupie (14-18 albo 19-30).

więcej »